CV-ul Irinei

(F, 09.08.1978, Căsătorită)

Experienţa
25.05.2007 – prezent Diriginte de şantier autorizat

Lucrări urmarite:

 • aprilie 2010 – prezent: „Centru de sprijinire si dezvoltare a afacerilor”, Valea Lupului, Iasi
 • mai 2010 – iul. 2010: „Acoperis tip sarpanta cladire locuinte P+3”, Roman.
 • mart. 2010 – iun. 2010: „Spaţiu show-room”, hală metalică, Sconstruită = 564,33 mp, Sdesfăşurată = 564,33 mp, Letcani.
 • dec. 2009 – mart. 2010 „Realizare termoizolatie pe sistem Baumit”, suprafaţă aproximativă 950 mp, Iasi;
 • nov. 2009 – dec. 2009 „Construire bazin antiincendiu: rezervor şi staţie pompe”, capacitate 450 mc, Valea Lupului.
 • birouri şi locuinţă de serviciu la etaj”, P+1, sistematizare verticală teren (incluzând spaţii verzi şi două parcări) şi construire drum acces, Iasi;
 • mai 2009 – oct. 2009: „Centru training şi spaţii producţie şi depozitare”, hală metalică pe structură dublu sigma, P+1 etaj parţial, Sconstruită = 960,55 mp, Sdesfăşurată = 1288,76 mp, Valea Lupului.
 • mai 2009 – sept. 2009: „Extindere hală depozitare”, parter, hală metalică pe structură dublu sigma, Sconstruită = 410,23 mp, Sdesfăşurată = 410,23 mp, Iasi.

15.08.2008  – prezent S.C. C.F. „CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ CF Iaşi

Inginer II – Biroul Achiziţii Publice

Responsabilităţi:

 • participarea şi asigurarea activităţii de organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii de produse, prestări servicii şi execuţie lucrări în vederea adjudecării contractelor de furnizare, prestări servicii şi execuţie lucrări; elaborarea şi supunerea aprobării conducerii sucursalei a documentaţiilor de organizare a procedurilor de achiziţii publice;
 • colaborarea cu diviziile şi serviciile funcţionale din cadrul sucursalei în probleme specifice de achiziţii publice;
 • stabilirea şi verificarea din punct de vedere formal a documentelor ce trebuie puse la dispoziţie de către divizii în vederea organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică;
 • participarea la organizarea şedintei comisiilor pentru deschiderea ofertelor privind achizitiile;
 • întocmirea procesului verbal al şedinţei;
 • participarea la organizarea şedinţei comisiilor de evaluare care atribuie achiziţia publică;
 • întocmirea hotărârii de atribuire;
 • întocmirea “Dosarului Achiziţiei”;
 • întocmirea, conform reglementărilor în vigoare, a raportărilor periodice privind contractele încheiate în urma procedurilor de achiziţie desfăşurate şi transmiterea Direcţiei Comerciale din cadrul companiei;
 • participarea la elaborarea procedurilor operaţionale de asigurare a calitatii proceselor specifice achiziţiilor publice.

01.09.2007  – 14.08.2008 S.C. C.F. „CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ CF Iaşi

Inginer II – Biroul Pregătire Proiecte

Responsabilităţi:

 • documentarea şi gestionarea activităţilor pregătitoare necesare pentru absorbţia integrală a fondurilor externe sau de la bugetul de stat alocate infrastructurii feroviare, prin culegerea datelor în vederea elaborării termenilor de referinţă (caiet de sarcini) de către serviciile de specialitate şi consultanţii externi;
 • întocmirea corespondenţei de specialitate;
 • colaborarea la întocmirea documentaţiei tehnico-economice a lucrărilor de înlăturare a consecinţelor calamităţilor pentru promovarea aprobării finanţării acestora din fondurile de intervenţie aflate la dispoziţia guvernului;
 • ţinerea evidenţei pe obiective, funcţie de fondurile de finanţare, bănci, termene program ale stadiului de implementare şi transmiterea acesteia către centralul companiei în vederea completării evidenţelor la Ministerul Transporturilor.

15.07.2005 – 31.08.2007  S.C. C.F. „CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ CF Iaşi

Diriginte de şantier – Biroul Dirigenţie de şantier:

 • urmărirea şi asigurarea bunului mers al lucrărilor cu finanţare externă din trei staţii de cale ferată (Staţia cf Bacău în perioada aug. 2005 – iun. 2009; Staţia cf Iaşi în perioada iul. 2005 – sept. 2007; Staţia cf Suceava în perioada iul. 2005 – aug. 2008) prin obţinerea diferitelor avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizaţii de construire necesare bunei desfăşurări a activităţii;
 • medierea discuţiilor între constructor – proiectant – beneficiar;
 • verificarea şi vizarea listelor cu cantităţi de lucrări şi verificarea calităţii lucrărilor;
 • participarea la fazele determinante şi recepţiile parţiale;
 • raportarea periodică a progreselor înregistrate către superiorii ierarhici.

01.08.2005 – 15.08.2008  S.C. C.F. „CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ CF Iaşi

Responsabil cu Protecţia Muncii şi Situaţii de urgenţă – Divizia Tehnică

 • efectuarea instructajelor SSM şi SU periodic şi la angajare;
 • prelucrarea cu membrii diviziei a materialelor instructiv-educative;
 • elaborarea chestionarelor şi examinarea anuală.

17.10.2002 – 14.07.2005  S.C. C.F. „CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ CF Iaşi

Inginer IV  – Secţia de întreţinere linii L5 Suceava

 • evidenţa informatizată a curbelor din linie curentă şi după aparate de cale;
 • evidenţele referitoare la recensământul traverselor;
 • efectuarea de măsurători în linie curentă şi staţii ale curbelor şi aparatelor de cale;
 • îndeplinirea funcţiei de şef district linii, la diferite districte, pe perioada concediului titularului.
 • însoţirea vagonului de măsurat calea şi interpretarea benzii.
Educatie 2002 – 2010 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Doctorand fără frecvenţă

28 mai 2010 – susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Contribuţii la reducerea impactului căilor de comunicaţie asupra mediului înconjurător”

1997 – 2002 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Facultatea de Construcţii şi Arhitectură

Master „Reabilitarea infrastructurii transporturilor”

1997 – 2002 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Facultatea de Construcţii şi Arhitectură

Secţia Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (Modul de pedagogie – psihologie)

1993 – 1997 Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi

Secţia de Informatică

Limbi straine Engleză: vorbit: bine; scris: bine; citit: f. bine

Franceză: vorbit: bine; scris: satisfacator; citit: f. bine

Italiana: vorbit: bine; scris: satisfacator; citit: bine

Abilitati
 • Capacitate  de analiză şi sinteză;
 • Posed permis de conducere categoria B din 2005;
 • Atestat profesional de ajutor analist-programator obţinut la terminarea liceului;
 • Certificate in Advanced English, Council of Europe Level C1”, diploma nr. 0010570580 eliberat de University of Cambridge ESOL Examinations;
 • Attestation de competence linguistique” Centrul Cultural Francez din Iaşi;
 • Cunostinţe solide de AutoCad, Open Office, MS Office, Internet.
Observaţii
 • 1997 – 1999 membru în Consiliul de Conducere al Ligii Studenţilor de la Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Universtatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi;
 • Membru din anul 1995 al Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României;
 • Membru din anul 1997 al Association Europeenne des Cheminots prin Asociaţia Feroviarilor din România, Filiala Iaşi.
This entry was posted in Irina's CV and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>